Skip to content
Lokale Partijen Doetinchem

Over ons

Lokale Partijen Doetinchem is een collectief van diverse lokale partijen die gezamenlijk streven naar een sterke lokale vertegenwoordiging in de raad. Ons doel is om de belangen van onze stad en haar inwoners te behartigen door middel van samenwerking en deskundigheid. Samen organiseren we trainingen en werken we aan een betere toekomst voor Doetinchem

De partijen

PvLM Partij voor Lokaal Maatwerk

Een lokale partij die gericht is op de gemeente Doetinchem, met diepe wortels in Doetinchem, Wehl en Gaanderen. Wij zijn niet gebonden aan landelijke partijen en hebben daardoor de rug vrij om te kijken wat onze gemeente nodig heeft en kunnen daarna handelen, zonder druk van bovenaf.

PvLM is een partij met echte volksvertegenwoordigers die zich inzetten daar waar men ons nodig heeft. Met Ans Putman, Robert Ooms en Gijs Langenkamp, beschikt de PvLM over ervaren raadsleden die weten wat er speelt in de stad en dorpen. Daarnaast heeft Ria Evers zich bij ons aangesloten. Zij is onder andere actief in Dorpsraad Gaanderen en bekend met het buitengebied van Gaanderen en Slangenburg. De andere kandidaten hebben zich ook al jaren maatschappelijk ingezet in de gemeente en zijn uiterst betrokken.

Wij staan voor iedereen klaar!

Geloofwaardige, Begrijpelijke politiek die Dichtbij de inwoners staat

GemeenteBelangen Doetinchem is de partij die doet wat ze zegt. Wij kijken kritisch en realistisch naar hetgeen dat speelt in onze gemeente. Wij luisteren naar onze inwoners en brengen dát terug naar de raadszaal. Voor GemeenteBelangen Doetinchem is het belangrijk dat onze inwoners vertrouwen hebben in de door hen gekozen vertegenwoordigers. Vandaar dat wij het als lokale partij belangrijk vinden om benaderbaar te zijn. Wij staan altijd open voor een gesprek.

Wij zijn geen onderdeel van een landelijke partij en zijn daarom vrij in onze keuzes. Wij stellen het belang van de inwoners en ondernemers van Doetinchem, Wehl en Gaanderen voorop. Niet alleen in de verkiezingstijd, maar ook daarna.

Misschien heeft u ons geholpen met de invulling van ons verkiezingsprogramma. Uit onderzoek is gebleken dat er een aantal punten naar voren zijn gekomen waar u veel waarde aan hecht. Deze hebben wij als speerpunten opgenomen in ons verkiezingsprogramma.

ACHTER DE SCHERMEN

GemeenteBelangen Doetinchem is een partij met een gedreven en dynamische kandidatenlijst. Kandidaten met verschillende leeftijden en achtergronden. Door deze diverse groep van enthousiaste kandidaten hebben wij veel kennis in huis om van de gemeente Doetinchem een nog betere plek te maken.

GELOOFWAARDIG, BEGRIJPELIJK, DICHTBIJ = GEMEENTEBELANGEN DOETINCHEM

Dichtbij de inwoners staan lukt alleen wanneer er ook in duidelijke en begrijpelijke taal gecommuniceerd wordt. Wij vinden het belangrijk dat het voor iedereen begrijpelijk is wat er wordt bedoeld. Geen moeilijke woorden of lange brieven maar concreet en to-the-point. GemeenteBelangen Doetinchem is een partij die doet wat ze zegt. Geen grootspraak of loze beloften om “populair” te zijn. Wij kijken realistisch en kritisch naar wat er speelt binnen onze gemeente, maar durven ook “out of the box” stappen te ondernemen om onze visie duidelijk te maken.

Lokaal Duidelijk Betrokken

Als Lokaal Belang Doetinchem hechten wij er veel waarde aan om duidelijk zichtbaar te zijn, ook buiten de verkiezingstijd om. Dit doen wij in de gemeenteraad met moties en amendementen, maar ook door te luisteren naar de inwoners van onze gemeente. Dit doen we of via een enquête, of via één van onze social media-kanalen. Wij gaan voor vier jaar met en voor elkaar, samen duidelijk lokaal betrokken.

Doetinchem als gemeente moet de trekpleister worden in de regio voor wonen, werken, cultuur en recreëren. Om dit te bereiken zijn er in de voorgaande jaren al veel stappen gezet in onze gemeente. Door initiatieven van de horeca, werkgeverinitiatieven, gemeente en gemeenteraad is de IJssel meer betrokken bij de stad, wordt er ruimte geboden aan sociale en buurtinitiatieven, ontstaan er natuurgebieden en zijn er diverse nieuwbouw- en verbouwprojecten lopende.

Er is er nog plek voor veel verbetering, want de afstand van de burger naar de gemeente is nog steeds niet echt verbeterd. Ondanks diverse moties blijven de ambtenaren en de gemeenteraad nog te vaak in het stadhuis zitten, terwijl juist in de dorpen en wijken heel veel informatie en oplossingen te vinden zijn. Samen lokaal betrokken, samen lokaal opgelost, samen lokaal verantwoordelijk.

Als Lokaal Belang willen we blijven werken aan de leefbaarheid van onze dorpen, wijken, buurtschappen en de stad. Werk, zorg, wonen, winkels en veiligheid zijn een aantal zaken die onder druk komen te staan als wij niet de juiste keuzes maken. Daarom hechten wij ook groot belang aan jouw mening en ideeën om onze gemeente nog mooier te maken dan deze al is.

Hoewel onze gemeente nog steeds groeiende is, is er ook een tekort aan technische arbeidskrachten. Deze arbeidskrachten moeten opgeleid worden en dat is in onze gemeente en regio goed geregeld, maar om praktijk- en werkervaring op te kunnen doen moeten zij ook stage kunnen lopen.

Samen lokaal betrokken, samen lokaal opleiden, samen lokaal werken, samen voor de toekomst.

Back To Top